Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty !!!!!KURSY PRZYGOTOWUJACE dla uczniów klas 7 i 8.
Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły  ponadpodstawowej.
Kurs składa się z:
-opanowania gramatyki, słownictwa,
-rozwiązywania przykładowych arkuszów/ćwiczeń,
-wypowiedzi pisemnych,
Dodatkowo: mini konwersacje, nauka poprawnej wymowy.

Dla firm
Przedszkolaki
Klasa 0
Dzieci z klas 1-3
Dzieci z klas 4 - 6
Szkoła średnia/matura
Dorośli
Polish for foreigners
Strona główna
Kursy
Native Speaker
Korepetycje
Aktualności
Video
Galeria
Kontakt z nami